Revalidatie en prehabilitatie: goed gevoed!

Voeding is een belangrijk onderdeel bij revalidatie. De afgelopen jaren is dat steeds duidelijker geworden uit onderzoek. ook in de medische wereld dringt dit besef steeds meer door. In studieverband en in de reguliere zorg worden steeds meer voedingsinterventies toegepast, om de patiënt optimaal te kunnen laten revalideren. Ook bevordert het de kwaliteit van leven en het herstel na ziekte.

Misschien is er nog wel meer te winnen door de patiënt al voor een geplande ingreep in zo goed mogelijke conditie te krijgen, om zo het herstel te bespoedigen: de prehabilitatie.

Wat is de stand van zaken en welke onderzoeken zijn gaande? Welke kansen liggen er nog voor de wetenschap, en wat kun je doen als diëtist? VoedingNL 2023 combineert verfrissende wetenschappelijke inzichten met praktische adviezen en zet aan tot levendige discussies.

Het VoedingNL congres is bedoeld voor alle professionals met hart voor voeding: Denk aan diëtisten en voedingswetenschappers, fysiotherapeuten en bewegingswetenschappers, revalidatieartsen, chirurgen en huisartsen.

Schrijf je nu in!

Congres

7 juni 2023

Locatie: 
ReeHorst Ede

Wat is er tot nu toe eigenlijk gedaan in het onderzoek naar revalidatie en prehabilitatie?

Wat houdt het in, revalidatie en prehabilitatie?

Wie zijn er betrokken, voor wie is het van belang?

Wat is de rol van voeding bij revalidatie? Bij prehabilitatie? En hoe is dat veranderd in de loop der jaren?

Wat gaat de toekomst ons brengen?

Zomaar enkele vragen waar tijdens het congres antwoord op gegeven zal worden.